For help call US Flag +080 9081 09191 or Email Us

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Bazen içimizde ki herşeyden kurtulmak isteriz,hayat bize anlamsız gelir,umudumuzu
kaybettiğimizi düşünürüz.. Her gün bir çok kez bize hizmet etmeyen, bizi mutlu
kılmayan, çoğaltmayan, zenginleştirmeyen davranışları yapar durur, sonra da hayatın
ne kadar sıkıcı, anlamsız, sıradan olduğundan şikâyet ederiz. Bazen de bu durumdan
nasıl çıkacağımızı kendimize sorarız.
İşte tam bu nokta da merkezimiz ;
Bireysel danışma,
kendini tanıma davranışlarını anlamak,
hayata olan bakış açını ortaya çıkarmak,
içinde ki huzurunu sağlamak,
gizil güçlerini keşfetmek,
geliştirmek isteyen,
olaylarla başa çıkmada zaman zaman güçlüklerle karşılaşan bireylere yönelik
profesyonel bir psikolojik yardım sürecidir. Bu süreç; gizlilik, güven, eşit ilişki,
gönüllülük, kabul gibi ilkelere dayanarak konuşma temelli olarak gerçekleşir